Thiết bị ứng phó sự cố khẩn cấp

Trang thiết bị ứng phó sự cố khẩn cấp như bồn rửa mắt, búa thoát hiểm, sơ cấp cứu, phao cứu sinh ....