Thiết bị phòng cháy chữa cháy

bình chữa cháy mini, bình chữa cháy ABC, bình chữa cháy BC, bình chữa cháy CO2, bình chữa cháy bột